PO Inteligentny Rozwój

Nr Umowy
POIR.03.04.00-02-0030/20-00

TYTUŁ PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla CENTRUM BUDOWLANE "SIRBUD"
DANIEL SIP, DOROTA BARAŃSKA SPÓŁKA JAWNA
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PLANOWANE EFEKTY
Wsparcie przedsiębiorcy u którego wystąpiły trudności w zakresie zapewnienia płynności finansowej
na skutek wystąpienia epidemii Covid-19 oraz wsparcie bieżącej działalności.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU
297 287,40 zł

WKŁAD UE
297 287,40 zł
(100 % dofinansowania)

Strona główna