SIRBUD-MINARI S.A.

W DNIU 30-12-2020 ZARZĄD SPÓŁKI SIRBUD-MINARI SA Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. WŁADYSŁAWA ORKANA 91A NA PODST.ART.16 USTAWY Z DNIA 30-08-2019R.O ZMIANIE USTAWY- KSH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U.Z 2019R.POZ.1798) POWIADOMIŁ PO RAZ DRUGI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.

W DNIU 29-09-2020 ZARZĄD SPÓŁKI SIRBUD-MINARI SA Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. WŁADYSŁAWA ORKANA 91A NA PODST.ART.16 USTAWY Z DNIA 30-08-2019R.O ZMIANIE USTAWY- KSH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U.Z 2019R.POZ.1798) POWIADOMIŁ PO RAZ PIERWSZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.

Strona główna